Noordzuidraad Kuurne wordt Mondiale Raad Kuurne

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben we met de Noordzuidraad nagedacht over onze visie op het gemeentelijk beleid en hoe wij Kuurne graag zien evolueren. En dit is niet onbelangrijk, want een duurzame en solidaire samenleving begint op lokaal niveau.

Tijdens het voorbereidende werk, kwamen we tot inzicht dat problemen van het zuiden, niet alleen van het zuiden zijn omdat we op zoveel vlakken verbonden zijn. Door verstedelijking, stellen zich bijvoorbeeld nieuwe problemen die veeleer gelinkt zijn aan bovenlokale themas, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met vluchtelingen en migratie.

Het thema noordzuid dekt de lading niet meer. We willen onze raad dan ook laten evolueren naar de Mondiale Raad Kuurne, waarbij we onze werking ruimer opentrekken en veel nauwer gaan samenwerken met burgers, het middenveld, het bedrijfsleven en andere adviesraden. Hierbij stellen we als doel om vanuit de basis, het lokale bestuur aan en bij te sturen.

We voorzien:

  • Nieuw logo en huisstijl;
  • Onze werking en huishoudelijk reglement aanpassen;
  • Partners identificeren en een samenerkingsmodel uitwerken;
  • Een digitaal platform kiezen om een grote betrokkenheid te realiseren;
  • En we willen tegen 1 januari 2019 bij het aantreden van het nieuwe bestuur, operationeel zijn

Gebruikerslogin

Activiteiten

Campagnes


Fairtradeproduct


Choco met noten